hhbg

Xưởng sản xuất

Xưởng sản xuất

1Raw-Material

Nguyên liệu thô

1Raw-Material

Cắt lazer

1Raw-Material

Đột dập

1Raw-Material

Uốn

1Raw-Material

Hàn

1Raw-Material

hội,, tổ hợp

1Raw-Material

Đóng gói

1Raw-Material

Trong kho


//